אקטואר | כהן איזונים פיננסיים | רו"ח אבי כהן | שירותים מקצועיים

מיתאר פעילות החברה

מאמרים

הערכת שווי חברות – פס"ד כב' השופט זגורי

נכסי קריירה

חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו

עיוותים בחוק לחלוקת חסכון פנסיוני 2014

לקריאת החוק עצמו לחצו כאן

המיסלקה הפנסיונית

המסלקה הפנסיונית - דוח לדוגמה

 

א. כללי

החברה עוסקת במגוון תחומי פעילות בנושאים כלכליים ועסקיים: חוות דעת כלכליות על פרטים, עסקים, חברות ופרוייקטים - עבור גופים מוסדיים ופרטיים המבוססות על ניתוח הדוחות הכספיים ומידע אחר. ליווי הליכי פיתוח עיסקי ושיווקי, תכנון, גיבוש ויישום אסטרטגיה עיסקית, ליווי כלכלי ועסקי שוטף, בדיקות כדאיות כלכליות, הכנת תיקים למשקיעים, הערכות שווי כלכליות לחברות ולפרוייקטים, ליווי במסלולי הסיוע השונים של המדינה (מפעלים מאושרים, קרן השיווק לחו"ל, המדען הראשי, קרנות, הלוואות, ערבויות וכד') הכנת תכניות עסקיות, תחזיות כלכליות ומצגות עסקיות, תימחור הון וליווי השקעות מורכבות, ליווי הליכי רכישה ומיזוג חברות, ייצוג משקיעים, חוות דעת כלכליות מגוונות לרבות חוו"ד מקצועיות לבתי משפט ו/או לצרכי הליכי מו"מ ופישור במחלוקות משפטיות, תמחיר, בקרה פנים ארגונית ועוד. להלן ממוקדת הפעילות לפי תחומי התמחות.

 

ב. יעוץ וליווי לסקטור הפרטי

בעבודה עם הסקטור הפרטי, אנו עוסקים גם בסיוע ובליווי למגוון עסקים וחברות - בתחומי הניהול, השיווק, התפעול הפיננסי והמימוני, פיתוח עסקים, תכנון ויישום אסטרטגיה עיסקית ושיווקית, ניהול הכספים, ניהול מערך המידע הפיננסי, תכנון וסיוע אופרטיבי בביצוע תכניות שיקום, הבראה ופיתוח, הגדרה והטמעת נהלי עבודה בכלל, לרבות נהלי עבודה שיווקיים ונהלי עבודה פיננסיים וממוחשבים, תכנון אסטרטגי ואיתור נקודות תורפה אסטרטגיות, וכד'.

למוסדות ולחברות גדולות ובינוניות אנו מציעים גם סיוע בתכנון תקציבי ותזרימי, בקרה תקציבית ותזרימית, בניית מודלים ממוחשבים לתכנון ולבקרה, תמחור פעילויות הארגון, בקרה תמחירית ובמודלים תמחיריים, בדיקות כדאיות תוך שילוב אופטימלי של יעדים כלכליים עם יישום מטרות הארגון וסיוע בתכנונם ובהטמעתם.

ג. עבודה עם הסקטור הציבורי ורשויות מקומיות

בניית תוכניות הבראה ברשויות מקומיות וליווי יישומן (חשב מלווה מטעם משרד הפנים), יעוץ וליווי במגוון תחומים הכוללים בחינות כדאיות מנקודות ראות הסקטור הציבורי או הגוף השילטוני לעומת הסקטור הפרטי, מתן חוות דעת לשאלות כלכליות הכרוכות בהפעלת מדיניות ציבורית, קידום, הכוונה וניהול פיננסי של פרוייקטים מורכבים, סיוע בתכנון בהכנה, בהצגה ובמעקב אחר ביצוע ובקרה של תקציבים, הכנת מצגות והצגתן בפני מקבלי החלטות.

כפר ורדים רמת השרון ירושלים
כזיב 29 כפר ורדים נחל בשור 11 רמת השרון רח' כנפי נשרים 15, ירושלים

משרד: 077-5428090  |   נייד: 052-8428090   |   פקס: 153-4-9997486
כתובת למשלוח דואר ת.ד 1265 כפר ורדים, 25147

[email protected]