אקטואר | כהן איזונים פיננסיים | רו"ח אבי כהן | תחומי ההתמחות

תחומי ההתמחות

מאמרים

הערכת שווי חברות – פס"ד כב' השופט זגורי

נכסי קריירה

חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו

עיוותים בחוק לחלוקת חסכון פנסיוני 2014

לקריאת החוק עצמו לחצו כאן

המיסלקה הפנסיונית

המסלקה הפנסיונית - דוח לדוגמה

 

הכנת חוות דעת מומחה ועבודות כלכליות, עיסקיות ופיננסיות

 • חוות דעת אקטואריות וכלכליות לבתי משפט, עורכי דין ולקוחות פרטיים. וכן חוות דעת בהליכי גישור ובהסכמה.
 • חוות דעת כלכליות מגוונות, התומכות בתביעות נזיקין, לרבות ביטוח לאומי, לעו"ד, לחברות ולפרטיים.
 • חוות דעת להערכת שווי עסקים וחברות, פעילויות, הערכת מוניטין.
 • חוות דעת כלכליות, עסקיות על חברות ופרוייקטים לגופים מוסדיים ופרטיים.
 • חוות דעת ליישוב מחלוקות כספיות בחברות, עסקים, וברשויות מקומיות ולבחינת תביעות עובדים, ספקים וכיוצ"ב.
 • חוות דעת להערכת מצב כלכלית, עסקית וניהולית של חברות ועסקים, וליווי להליכי מכירה, רכישה ומיזוג.
 • בוררות וגישור במחלוקות כספיות.

  שירותי חשבות וניהול כספים,
יעוץ עסקי ופיננסי לחברות ולרשויות מקומיות

 • ליווי ופיתוח עיסקי ופיננסי לחברות בהליכי צמיחה ושיקום.
 • בניית תוכניות הבראה לרשויות מקומיות, חברות ועסקים, וליווי יישומן (חשב מלווה מטעם משרד הפנים).
 • גיוס הלוואות והון לעסקים וליווי במסלולי הסיוע השונים של המדינה.
 • בנייה וניהול תזרמי מזומנים וליווי היישום.
 • ניהול פיננסי של החברה/הרשות המקומית וטיפול מול בנקים לשיפור תנאי ניהול חשבון הבנק, מסגרות אשראי, גידור סיכוני מטבע ועוד.
 • בנייה וניהול תקציב מפורט לחברה ובקרת הביצוע מול התקציב.
 • בנייה וניהול מערכת תמחיר והמחרה.
 • דוחות כספיים חשבונאיים וכלכליים ברמה חודשית, רבעונית ושנתית.
 • הקמה ובניית תשתית הנתונים ומערכת המידע והדיווח החשבונאי והניהולי.
 • חסכון בעלויות - שיפור וייעול תהליכים מיחשוביים, תהליכי העבודה והשבחת יכולות העובדים, ושיפור תנאי המסחר עם ספקים ונותני שירות.
 • ליווי להטמעת טכנולוגיות ומערכות מידע (ERP) לרבות sap בארגון.
 • ליווי הליכי פירוק וכינוס נכסים.
 • הכנת תכניות עסקיות וליווי ישומן.
 • בדיקות עמלות וריביות בנקאיות, וחיובים מורכבים של ספקים ונותני שירות.
 • ניהול הנהלת החשבונות ושכר בעסק וביקורת רו"ח לדוחות הכספיים.
 • ביקורת ובקרה פנים ארגונית, פיתוח, ניסוח ויישום נהלי עבודה.
כפר ורדים רמת השרון ירושלים
כזיב 29 כפר ורדים נחל בשור 11 רמת השרון רח' כנפי נשרים 15, ירושלים

משרד: 077-5428090  |   נייד: 052-8428090   |   פקס: 153-4-9997486
כתובת למשלוח דואר ת.ד 1265 כפר ורדים, 25147

[email protected]