אודות

אבי כהן

IMG_216281699686478

רו"ח מוסמך (C.P.A), ובוגר החוגים כלכלה וחשבונאות (B.A.) ומוסמך במנהל עסקים (M.B.A.), באוניברסיטה בעברית בירושלים.
בעלים ומנהל חברה, המתמחה בהכנת מגוון חוות דעת לבתי משפט ולעו"ד. חוות דעת אקטואריות לאיזון משאבים, חו"ד חשבונאיות וכלכליות. הכנת מגוון עבודות כלכליות, למשרדי ממשלה וגופים מוסדיים, רשויות מקומיות, ולגורמים עסקיים ופרטיים.

התמחות בתחומי הכלכלה והפיננסים, והניהול העסקי, הכוללת חשבות וניהול כספים בחברות פרטיות וציבוריות מהמובילות במשק, חשב מלווה מטעם משרד הפנים ברשויות מקומיות.

תחומי השירותים – כלכלה ופיננסים, הטמעת מערכות מידע חדשות בארגון SAP, שיווק, מינהל וכ"א. על נסיונו הנצבר ניתן למנות חשבות וניהול כספים לחברות בענפי החשמל, כימיקלים, תעשיית הרכב, בניה, שירותים מסחריים ולמשרדי ממשלה , נושאי ניתוח פיננסי, ניתוח דוחות כספיים, השקעות וגידור סיכונים, נושאי מיסוי וביקורת ספרים, עבודה מול בנקים וגופים ממנים, ניהול מו"מ, מגוון עבודות כלכליות לרבות בדיקות כדאיות והיתכנות, תכניות עסקיות, תחזיות פיננסיות, מערכות תמחיר ועוד.

תחומי ההתמחות שלנו

הכנת חוות דעת מומחה ועבודות כלכליות, עיסקיות ופיננסיות

 • חוות דעת אקטואריות וכלכליות לבתי משפט, עורכי דין ולקוחות פרטיים. וכן חוות דעת בהליכי גישור ובהסכמה.
 • חוות דעת כלכליות מגוונות, התומכות בתביעות נזיקין, לרבות ביטוח לאומי, לעו"ד, לחברות ולפרטיים.
 • חוות דעת להערכת שווי עסקים וחברות, פעילויות, הערכת מוניטין.
 • חוות דעת כלכליות, עסקיות על חברות ופרוייקטים לגופים מוסדיים ופרטיים.
 • חוות דעת ליישוב מחלוקות כספיות בחברות, עסקים, וברשויות מקומיות ולבחינת תביעות עובדים, ספקים וכיוצ"ב.
 • חוות דעת להערכת מצב כלכלית, עסקית וניהולית של חברות ועסקים, וליווי להליכי מכירה, רכישה ומיזוג.
 • בוררות וגישור במחלוקות כספיות.

שירותי חשבות וניהול כספים,
יעוץ עסקי ופיננסי לחברות ולרשויות מקומיות

 • ליווי ופיתוח עיסקי ופיננסי לחברות בהליכי צמיחה ושיקום.
 • בניית תוכניות הבראה לרשויות מקומיות, חברות ועסקים, וליווי יישומן (חשב מלווה מטעם משרד הפנים).
 • גיוס הלוואות והון לעסקים וליווי במסלולי הסיוע השונים של המדינה.
 • בנייה וניהול תזרמי מזומנים וליווי היישום.
 • ניהול פיננסי של החברה/הרשות המקומית וטיפול מול בנקים לשיפור תנאי ניהול חשבון הבנק, מסגרות אשראי, גידור סיכוני מטבע ועוד.
 • בנייה וניהול תקציב מפורט לחברה ובקרת הביצוע מול התקציב.
 • בנייה וניהול מערכת תמחיר והמחרה.
 • דוחות כספיים חשבונאיים וכלכליים ברמה חודשית, רבעונית ושנתית.
 • הקמה ובניית תשתית הנתונים ומערכת המידע והדיווח החשבונאי והניהולי.
 • חסכון בעלויות – שיפור וייעול תהליכים מיחשוביים, תהליכי העבודה והשבחת יכולות העובדים, ושיפור תנאי המסחר עם ספקים ונותני שירות.
 • ליווי להטמעת טכנולוגיות ומערכות מידע (ERP) לרבות sap בארגון.
 • ליווי הליכי פירוק וכינוס נכסים.
 • הכנת תכניות עסקיות וליווי ישומן.
 • בדיקות עמלות וריביות בנקאיות, וחיובים מורכבים של ספקים ונותני שירות.
 • ניהול הנהלת החשבונות ושכר בעסק וביקורת רו"ח לדוחות הכספיים.
 • ביקורת ובקרה פנים ארגונית, פיתוח, ניסוח ויישום נהלי עבודה.

אמנת השירות שלנו

רמת השירות שבהם יינתנו שירותי המשרד תהיה גבוהה ככל שניתן, במקצועיות, בזמינות ובסובלנות.
השירות יינתן תחת כללים ערכיים מחמירים של סודיות, הגינות, יושר, והעדר משוא פנים, ומחויבות לביצוע עבודה מקצועית לעילא.
הרמה המקצועית תתבטא, בהכנה יסודית, בדיקת שלימות הנתונים וסבירותם, בדיקה מעמיקה של הפרטים, הסתמכות על ניסיון, ידע וכישורים, בהכנת העבודה.
תהליך העבודה יכלול בקרת איכות וניהול תהליכים המבטיחים חוות דעת העשויות ברמת מקצועית גבוהה עד לפרט האחרון, והעדר טעויות וצורך בתיקונים והתנגדויות מצד הצדדים.
חוות הדעת יוכנו במצגת המובנת לאדם הסביר, ובשקיפות מלאה של ההנחות והמסמכים עליהם מסתמכת חוות הדעת, כך שניתן לקיים נתיב ביקורת ויכולת הצדדים לבדוק שאכן חוות הדעת מדויקת, הוגנת ומשקפת את מלוא זכויות הצדדים.
חוות הדעת תיבנה באופן מודולרי, כך שתאפשר מגוון של פתרונות אפשריים וחלופות.
העבודה תבוצע בהתאם לשיטות עבודה ומתודולוגיה מקובלות ומוגדרות, תוך התבססות על מקורות מהימנים של מידע, מחקרים, ידע מקצועי, והתעדכנות תמידית בשינויים הנגזרים מסביבה מקצועית מתפתחת.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם