המסלקה הפנסיונית

המסלקה הפנסיונית – כלי חדש לקבלת מידע מקיף ומלא אודות הקופות שנחסכו על ידי בנה"ז בתקופת החיים המשותפת

לא אחת נדרש בן זוג בהליכי גירושין אשר סבור כי קיימות זכויות בקופות גמל, ק.השתלמות, ביטוחי חיים וקרנות פנסיה למיניהן, אשר הוסתרו מידיעתו, לפנות לחוקרים ובעלי מקצוע שונים ולשלם אלפי שקלים על מנת לאתר את כל הקופות הקיימות על שמו של בן/בת הזוג.
במאמר זה ברצוני להביא לידיעת השופטים ועורכי הדין העוסקים בתחום דיני המשפחה, ולבני זוג המצויים בהליכי גירושין, את דבר קיומו כלי חדש ומדהים של משרד האוצר ונס טכנולוגיות בשם "המסלקה הפנסיונית" אשר מאפשר לכל אדם לקבל תמורת סך של 40 ₪, דוח מפורט המכיל מידע מלא ומקיף מכלל גופי הביטוח, הפנסיה והגמל של כל קופות הגמל, קרנות ההשתלמות, ביטוחי החיים והפנסיות הרשומים על שמו בלבד, וזאת תוך 3 ימי עסקים.
באמצעות כלי זה יכול כל אזרח במדינת ישראל לקבל תמונת מצב מלאה ועדכנית על החסכונות הפנסיונים הצבורים לזכותו.

למותר לציין כי כלי זה הינו בעל חשיבות רבה מאוד, במיוחד לצרכי בית המשפט באיזון משאבים בגירושין, זאת כאשר לעיתים אין הצדדים מצהירים על מלוא הזכויות שצברו בתקופת החיים המשותפת. במקרים מסויימים אף מנסה צד זה או אחר ל"הבריח" נכסים שנצברו בתקופת החיים המשותפת, ואשר לפי חוק יחסי ממון, יש לאזן את ערכם בין בנה"ז.
בשנת 2013 הקים משרד האוצר אתר המשמש לאיתור קופות גמל, ק.השתלמות, ביטוחים וקרנות פנסיה ע"ש כל אדם, אשר ניתן היה דרכו לאתר את רשימת הקופות הרשומות על שמו, ללא הערכים הכספיים.
הבשורה היוצאת ממשרד האוצר בכלי החדש "המסלקה הפנסיונית" היא כי ניתן לקבל גם את הערכים הכספיים שנצברו, וכן פרטים על מועד תחילת הוותק וכיוצ"ב.
הדוח מועבר אך ורק לאדם עצמו, על פי זיהוי חד ערכי, ומטעמי צנעת הפרט ושמירת המידע, לאחר שבעה ימים הדוח נמחק מרשומותיו של האתר, כך שתידרש בקשה חדשה על מנת לקבל דוח על ידי אותו אדם.

לפיכך מוצע על ידי כי במקרים מסויימים נכון יהיה שכב' ביהמ"ש יורה לצדדים לפנות ל"מסלקה הפנסיונית" ולהעביר את הדוח הסופי שמתקבל מהם לאקטואר שמונה, כחלק אינטרלי ממכלול המסמכים הנדרשים מהצדדים.
דוח זה יבטיח כי מלוא הזכויות שנצברו בתק' השיתוף יובאו בחישוב בחוות הדעת האקטוארית.
כמו כן יוכל האקטואר הממונה, במקרים שיסבור כי נדרש דו"ח מסוג זה, לפנות לכב' ביהמ"ש על מנת שזה יורה לצד זה או אחר להנפיק אישור מהמסלקה הפנסיונית.

בנוסף, יכולים בני זוג הפונים לקבלת חוות דעת אקטוארית בהליכי גירושין בהסכמה או בגישורים, לכלול דרישה להעברת דוח מהמסלקה הפנסיונית לידי האקטואר שמונה על ידם.

אבי כהן רו"ח
הכותב הינו מומחה הממונה על ידי בתי המשפט לענייני משפחה למתן חוות דעת אקטואריות (איזון משאבים בגירושין), לרבות הערכת נכסי קריירה, מוניטין אישי והפרשי השתכרות, הערכת שווי חברות ועסקים. וכן חוות דעת תומכות לתביעות בבתי משפט בענייני כספים וחשבונאות.

המסלקה הפנסיונית – דו"ח לדוגמה >>